Styrelse 2019
Johan Brunell ordförande
Johan Kronqvist viceordförande
Simon Nylund kassör
Kenneth Nylund sekreterare
Gun-May Nylund vice sekreterare
Jessica Johansson Medlem
Patrik Westerholm Medlem