Styrelse 2019
Johan Brunell Ordförande
- Viceordförande
Simon Nylund Kassör
Kenneth Nylund Sekreterare
Johanna Häggblom Medlem
Jessica Johansson Medlem
Patrik Westerholm Medlem
Heidi Backman Medlem