Styrelse 2016
Heidi Backman ordförande
Kenneth Nylund viceordförande
Simon Nylund kassör
Katarina Liljeqvist sekreterare
Martin Björkroth medlem
Jenny Tallgren medlem
Johan Kronqvist medlem