Årsmötet 2010

09.01.2011 kl. 16:46
Vid årsmötet den 29.11.2010 godkändes namn och stadgeändring för föreningen. Föreningens namn är nu Ytterjeppo Byaförening.

  

Kenneth Nylund