Handikappanpassning

21.10.2014 kl. 19:53
Byggprojekt under 2014
Byaföreningen har under 2014 haft ett byggprojekt på gång för att handikappanpassa paviljongen både utomhus och inomhus. Projektet har genomförts med EU-stöd via Aktion Österbotten.
Kenneth Nylund