Ytterjeppo UF i pressen

10.08.2010 kl. 17:10

Artikel publicerad i Österbottens Tidning den 3 augusti 2010

www.ot.fi/Story/

Kenneth Nylund